Porovnání Solid Converter a Solid PDF Tools

 

Konverze z PDF do Wordu a získávání obsahu:

Konverze PDF do formátu Word: Pro snadnou editaci převeďte své PDF soubory na dokumenty Microsoft Word (vč. docx formátu).
Konverze PDF do formátu Excel: Tabulky můžete z PDF souborů převést na sešity Microsoft Excel (vč. xlsx formátu). Vybrat můžete jednotlivé stránky nebo celý dokument.
Vložení textů do Excel listů: Konverze PDF do Excelu nyní umožňuje vložení nejen tabulek, ale i běžného textu.
Spojení více tabulek z PDF do jednoho Excel listu: Konverze z PDF do Excelu nyní nabízí možnost uložit všechny tabulky do jednoho Excel listu.
Konverze z PDF do PowerPoint:  Konverze PDF dokumentů do formátu Microsoft® PowerPoint (vč. pptx formátu).
Textové poznámky do Wordu: Při konverzi z PDF se do Wordu převedou i textové poznámky.
Export dat: Export dat z PDF dokumentů do .CSV souborů. Během exportu můžete specifikovat typ oddělovače, ukončení řádků a kédování dat.
Soubor | Export: Export PDF dokumentů do kteréhokoliv z podporovaných formátů: .docx, .doc, .rtf, .xlsx, .xml, .pptx, .html nebo .txt.
Konverze skenovaných PDF dokumentů: Převeďte starší, naskenované PDF soubory do formátovaných a dále upravitelných dokumentů Microsoft Word.
Skenování do Wordu: Své papírové dokumenty můžete skenovat přímo do formátovaných a dále upravitelných dokumentů Microsoft Word.
Selektivní extrakce: Přímo na stránkách PDF dokumentu můžete vybrat tu část obsahu, kterou chcete převést do dokumentu Microsoft Word. Formátování, styly a rozložení zůstane zachováno.
WYSIWYG extrakce obsahu: Ve vizuálním uživatelském prostředí můžete z PDF dokumentu snadno převést vybraný text do formátu Word, tabulky do formátu Excel nebo vektorové a bitmapové snímky uložit do souborů zvoleného grafického formátu.
Konverze z PDF do HTML: Konverze PDF dokumentů do formátu kompatibilním s W3C XHTML. Možnost rozpoznání sloupců, odstranění hlavičky a patičky, odstranění grafiky.
Konverze z PDF na Text: Export textového obsahu z PDF dokumentů. Možnost rozpoznání sloupců, odstranění hlavičky a patičky, odstranění grafiky.
Kvalita konverze: Nemusíte ztrácet hodiny opravou formátování a přepracováváním zkonvertovaného dokumentu.
Záhlaví a Pata: K dispozici máte pokročilé možnosti pro konverzi nebo odstranění záhlaví a paty dokumentu.
Konverze tabulek: Unikátní převod tabulek s ohraničením i bez ohraničení ve formě tabulkových objektů včetně formátování do dokumentů Word.
Identifikace formulářů: Program dokáže rozeznat formulářová pole a provést jejich konverzi na snadno editovatelná textová pole.
Konverze rotovaného textu: Z PDF můžete získat text, bez ohledu na jeho orientaci.
Detekce hyperlink odkazů: URL hyperlink odkazy jsou z původního PDF souboru automaticky převedeny do nového dokumentu Word.
Konverze přímo z prostředí Průzkumníka: Jediným kliknutím můžete v Průzkumníkovi Windows otevřít PDF dokument přímo v aplikaci Word.

Skenování a archivace:

Konverze TIFF do PDF: Převeďte vaše naskenované TIFF dokumenty na archivovatelné PDF/A-1b dokumenty, které lze plnohodnotně prohledávat.  
Skenování do PDF: Papírové dokumenty můžete snadno skenovat přímo do archivovatelných PDF/A-1b dokumentů. Aplikací OCR zajistíte možnost textového vyhledávání.  
OCR pro vyhledávání: Aplikací OCR (optické rozeznávání znaků) vytvoříte textovou vrstvu k naskenovaným dokumentům, která zajistí jejich snadnou indexaci a možnost textového vyhledávání.  
Konverze PDF na PDF/A: Převeďte existující PDF dokumenty (běžné nebo neskenované) na PDF/A-1b dokumenty odpovídající normě ISO 19005-1, které lze spolehlivě archivovat a prohledávat.  
Validace PDF/A: Ověřte, zda vaše existující PDF soubory odpovídají normě ISO 19005-1 a jsou tedy vhodné k archivaci.  
Standard PDF/A Compliance Reports. Vytvořte standardní PDF/A validační zprávu podle specifikace uveřejněné na stránkách PDF/D Consortium.  

Editace PDF dokumentů:

Tvorba PDF dokumentů: PDF dokumenty lze vytvářet z většiny v současnosti populárních formátů souborů. Stačí, když váš soubor přetáhnete do prostoru uživatelského prostředí programu.
WYSIWYG uživatelské prostředí: Snadné operace se stránkami jsou možné díky vizuálnímu uživatelskému prostředí, kde lze současně pracovat s více PDF dokumenty.
Vodotisk: Do PDF dokumentů lze vkládat předdefinovaný i vlastní textový vodotisk, snímky nebo elektronické záhlaví.
Slučování dokumentů: Více PDF dokumentů lze sloučit do jediného PDF souboru.
Změna pořadí stránek: Přetažením pomocí myši můžete měnit umístění stránek v PDF souboru nebo mezi více PDF soubory.
Extrakce stránek: Zvolené stránky z PDF souboru lze exportovat do jednoho nebo více nových PDF souborů.
Textové vyhledávání: Program umožňuje rychlé vyhledávání textu ve více PDF souborech současně a přehledné zobrazení výsledků hledání.
Dávkové konverze: Úsporu času umožňuje využití dávkových konverzí, které lze spouštět formou skriptů z prostředí příkazového řádku nebo z grafického uživatelského prostředí programu.

Tvorba PDF dokumentů:

Tisk do PDF souborů: PDF soubory lze snadno vytvářet z téměř libovolné Windows aplikace, která dokáže tisknout.
Ochrana PDF souborů heslem: Můžete omezit prohlížení, editaci, kopírování, tisk nebo vkládání komentářů do vašeho PDF dokumentu.
Šifrování PDF souborů: Své PDF soubory můžete zabezpečit použitím 128-bit RC4 nebo 256 AES šifrovacích algoritmů.
Nastavení přístupových práv: Můžete rozhodnout, kteří uživatelé budou moci váš PDF dokument číst, kteří tisknout, editovat, kopírovat nebo vkládat komentáře.
Tvorba PDF/A dokumentů: Můžete vytvářet dokumenty dle normy PDF/A-1b (ISO 19005-1:2005) určené pro dlouhodobě archivované PDF dokumenty.
Podpora 64bit. platformy: Programy společnosti Solid Documents plně podporují 64bit. Windows.
Nastavení vlastností dokumentu: Pro lepší organizaci svých dokumentů můžete vložit název dokumentu, autora, předmět a klíčová slova.
Vlastní nastavení stránek: Můžete vytvářet PDF dokumenty s vlastní velikosti stránek, vlastním nastavením okrajů a orientace.
Redukce velikosti souboru: Velikost a požadovanou kvalitu vytvořeného PDF můžete optimalizovat s ohledem na jeho plánované použití (webové stránky, tisk).
Nastavení prohlížeče Acrobat Reader: Zvolit lze výchozí nastavení pro prohlížení vašeho PDF dokumentu: rozvržení stránek, zvětšení, zobrazení miniatur stránek.
PDF Záložky: Záložky v PDF dokumentech jsou automaticky vytvořené z již existujích záložek Word, Excel, PowerPoint nebo Publisher dokumentů.