Pcounter

Pcounter je vlajkovou lodí společnosti A.N.D. Technlogies sloužící ke správě tisku a tiskáren v síťovém prostředí Windows a Novell.

PCounter

verze: 2.55, 26.10.2010
os: Windows 2000/2003/2008
cena: 49 224,00 Kč, 59 561,04 Kč vč. DPH

Pcounter je komplexní systém pro správu tiskových úloh odesílaných pracovními stanicemi na síťové tiskárny a kalkulaci souvisejících nákladů. Na rozdíl od podobných produktů, nevyžaduje instalaci na jednotlivé pracovní stanice, ale je instalován pouze na server a umožňuje administrátorům centrální správu.

PCounter Station

verze: 2010.07.27, 27.07.2010
os: Windows
95/98/ME/NT/2000/XP/2003/Vista

Pcounter Station je software pro veřejně přístupné stanice k účtování tiskových nákladů. Je provozován na vyhrazeném PC se systémem Windows a vhodný pro prostředí, kde jsou aplikována určitá omezení nebo systém placení tisků.