ORNIC

Společnost ORNIC USA se zaměřuje za vytváření doplňků pro MS Outlook, které jsou převážně určené k automatizaci běžných činností (např. tisk a ukládání příchozích emailů).

InboxRULES for Outlook Bundle

verze: 2.80.0, 1.01.2019
os: Windows
2000/XP/2003/Vista/2008/7/8/10
cena: 2 091,00 Kč, 2 530,11 Kč vč. DPH

InboxRULES for Outlook je doplněk pro MS Outlook, který zpracovává poštu v okamžiku jejího doručení a/nebo odeslání. Pokud daná zpráva splňuje podmínku pravidla, provedou se akce, které jste si k pravidlu nadefinovali.

Podmínku je možné vytvořit z těchto parametrů: jméno a email odesílatele a příjemce, předmět, velikost zprávy, text zprávy a existence přílohy. Samozřejmostí je možnost použití booleovských operátorů.

akce a pravidla:

InboxRULES for Outlook Bundle obsahuje tyto akce a podmínky:

InboxRULES for Rules Bundle

verze: 2.69.0, 1.01.2019
os: Windows 2000/XP/Vista/7/8/10
cena: 1 968,00 Kč, 2 381,28 Kč vč. DPH

InboxRULES for Rules Wizard (Rules Wizard Edition) je uživatelská akce (custom action) pro Pravidla MS Outlooku (MS Outlook Rules Wizard). MS Outlook Rules Wizard zpracovává poštu v okamžiku jejího doručení nebo odeslání (záleží na definici pravidel). Pokud zpráva splňuje podmínku definovaného pravidla, Rules Wizard zavolá InboxRULES pro Rules Wizard, který provede akcí zvolenou pro toto pravidlo.

akce:

InboxRULES RW Bundle obsahuje tyto akce:

Extract Message

verze: 2.15.0, 1.01.2019
os: Windows 2000/XP/Vista/7/8/10
cena: 983,00 Kč, 1 189,43 Kč vč. DPH

Extract Message je akce pro InboxRULES, která umožňuje automatické získání dat z emailové zprávy a jejich uložení do souboru, Outlook složky, Outlook kontaktů nebo do adresáře. Uložení probíhá v okamžiku doručení zprávy do poštovního klienta MS Outlook nebo poštovní schránky serveru MS Exchange.

vlastnosti:

získání dat z emailové zprávy (jako informace o odesílateli, předmět, text, čas doručení, apod.) nebo jejich částí.

získání části textu, která se nachází za klíčovým slovem nebo ve zvoleném rozsahu, z emailové zprávy.

výstup do souboru nebo

Print Message

verze: 2.64.0, 1.01.2019
os: Windows 2000/XP/Vista/7/8/10
cena: 983,00 Kč, 1 189,43 Kč vč. DPH

Print Message je akce pro InboxRULES, která umožňuje automatický tisk emailů a/nebo jejich příloh vybranou tiskárnou. tisk probíhá v okamžiku doručení zprávy do poštovního klienta MS Outlook nebo poštovní schránky serveru MS Exchange.

vlastnosti:

tisk emailů v textovém, RTF a HTML formátu

uživatelské přizpůsobení hlavičky emailu

tisk emailů na výchozí nebo zvolenou tiskárnu

zabudovaná podpora HTML formátu (nevyžaduje IE nebo jiný internetový prohlížeč), volitelný tisk HTML emailů pomocí Internet Exploreru

tisk příloh (podpora běžných, "embedded" a OLE příloh)

Save Message

verze: 2.61.0, 1.01.2019
os: Windows 2000/XP/Vista/7/8/10
cena: 983,00 Kč, 1 189,43 Kč vč. DPH

Save Message je akce pro InboxRULES, která umožňuje automatické uložení emailů a/nebo jejich příloh do zvolené složky na lokálním nebo síťovém disku. Uložení probíhá v okamžiku doručení zprávy do poštovního klienta MS Outlook nebo poštovní schránky serveru MS Exchange.

vlastnosti:

uložení emailu do určené složky (lokální nebo síťový disk) buď v textovém, RTF, HTML nebo MSG formátu

uživatelské přizpůsobení hlavičky emailu

uložení příloh emailu do určené složky (lokální nebo síťový disk)

jedinečné jména souborů

odstranění uložených příloh z emailu