Historie změn FinePrint 10

v6.25, 30. června 2011

 • nastaveny výchozí parametry duplexu pro tiskárnu pdfFactory
 • vrácení jména aktuální tiskárny do panelu nástrojů

v6.20, 23. března 2011

 • nové rozložení tlačítek panelu nástrojů, podobné jako u pdfFactory
 • rozšířena oblast náhledu v dialogovém okně Otevřít
 • odstraněny problémy s občasným zamrzáním při kliknutí na FP soubory v seznamu naposledy otevřených položek v dialogovém okně Otevřít
 • Ctrl-0 (nula) nyní vrací zvětšení náhledu na 100%
 • opraveny problémy s tiskem akcentovaných arabských, hebrejských a thajských znaků
 • při tisku z aplikace Microsoft Publisher 2010 již není chybně zobrazen duplexní režim tisku: "Ruční oboustranný tisk"
 • sloupce textu v dokumentech se sloupcovým rozvržením jsou nyní správně zarovnávány
 • změněny parametry SendMessageTimeout, aby bylo zabráněno problémům s named pipe timeoutem
 • odstraněny problémy s tiskem složitých kompozitních glyfů písma Cambria pod Windows 7
 • (Server Edition) statistiky tisku jsou nyní ukládány v databázi licencí místo v samostatných souborech
 • (Server Edition) opravena chyba alokace paměti ke které docházelo při kopírování klientských informací do schránky

v6.15, 14. října 2010

 • v seznamu programů, při spuštění nástroje Přidat nebo odebrat programy, je nyní u programu FinePrint je zobrazeno číslo verze a datum instalace
 • opravena chyba DLL při tisku z některých 32-bitových aplikací pod 64-bitovým systémem Windows
 • odstraněna chyba, kdy instalátor někdy nevytvořil tiskárnu FinePrint
 • odkaz na tiskárnu ve složce Odeslat je již na systémech s Vista a Windows 7 vytvořen správně
 • miniaturní tipy zobrazované při tažení posuvníku myší jsou nyní větší
 • levý panel lze nyní snadno skrýt nebo zobrazit pouhým stiskem tlačítka se šipkou, umístěného mezi dvěma panely
 • (Server Edition) instalátor již v průběhu instalace nezobrazuje dialogové okno "Výběr platformy". Tiskové ovladače jsou nyní instalovány na všechny podporované platformy Windows. Jelikož Windows 9x/Me a Windows NT 4.0 (režim jádra) již nejsou dále podporovány, nebudou na ně tiskové ovladače instalovány.
 • (Server Edition) pravým kliknutím na seznam uživatelů nyní umožňuje zkopírování seznamu do schránky. Zkopírovaný seznam lze poté vložit do sešitu Excel a vytvořit reporty.
 • (Server Edition) propagace nastavení uživatelům bez administrátorských práv nyní pracuje správně pod všemi podporovanými verzemi Windows (včetně Windows Server 2008 R2) a nedochází již ke spuštění aktualizace ovladačů.

v6.13, 28. září 2010

 • odstraněny problémy s načtením DLL při tisku z OneNote 2007 a Outlook 2007
 • odstraněny problémy se zobrazením textu zprava do leva
 • odstraněny problémy se zpracováním transparentních výplní z aplikace Word 2007
 • odstraněny problémy se zpracováním malých datových bodů v grafech aplikace Excel
 • zvýraznění textu jsou nyní správně konvertována do odstínů šedi, pokud je zatržena volba Odstíny šedi
 • odstraněny problémy se zobrazením nestandardních TrueType glyfů (např. ligatury nebo speciální znaky)
 • tisk na FinePrint spuštěný na pozadí běhu systému již nezpůsobuje zobrazení Hlavního panelu, pokud je aktivováno jeho automatické skrývání
 • k použití tlačítka "Vytvořit novou tiskárnu FinePrint"v dialogovém okně Nastavení již není zapotřebí práv administrátora pod systémy Windows Vista a Windows 7

v6.10, 18. června 2009

 • myší nyní můžete vybrat text a stiskem pravého tlačítka myši vybraný text zkopírovat, smazat, zvýraznit nebo začernit
 • klepnutí pravým tlačítkem myši na bitovou mapu umožňuje její kopírování, uložení nebo smazání
 • karta Rozvržení může být nyní automaticky skryta, pokud se nepoužívá, což umožňuje zobrazit i stránku větších rozměrů. Klepněte pravým tlačítkem myši na kartu Rozvržení a vyberte volbu "Automaticky skrýt".
 • opraveny problémy s odstraňováním a rušením odstranění stránek, prostřednictvím místní nabídky
 • vylepšen vzhled tlačítek panelu nástrojů
 • přidán panel nástrojů Ukazatel, s jehož pomocí můžete ovládat funkce myši při zvětšeném zobrazení stránky
 • odstraněny problémy se zobrazením vložených TrueType písem obsahujících nekompletní tabulky
 • opraveno zobrazení otočených bitmap z aplikace Word
 • odstraněny problémy, ke kterým občas docházelo po selektivním tisku (např. pokud klepnete pravým na stránku a zvolíte "Vytisknout tuto stránku")

v6.09, 2. května 2009

 • odstraněna chyba občas způsobující nesprávné překreslení skrytého obsahu (např. transparentní výplň v Powerpointu) na obrazovce, po vytištění dokumentu na tiskárně
 • opraveno občasné nekorektní zobrazení otočeného textu při aplikaci zvětšení (tedy ne při rozvržení Bypass)
 • brožury již nejsou tisknuty s opakovanými stránkami, pokud byla dříve vybrána volba "Opakovat stránky "
 • (jen Server Edition) odstraněny občasné problémy s nekorektní propagací nastavení složek klienta ze serveru na stanice
 • (jen Server Edition) odstraněny občasné problémy s nekorektní propagací pozadí ze serveru na stanice

v6.08, 24. března 2009

 • odstraněn problém se zobrazením FP souborů při změně měřítka, pokud byly tyto soubory vytvořeny ve starší verzi programu
 • změny týkající se japonské jazykové verze

v6.06, 3. února 2009

 • odstraněny instalační chyby u funkcí AddPrinterDriver (přidat ovladač tiskárny) a AddPrinter (přidat tiskárnu), které se objevovaly na některých systémech.
 • odstraněn problém s automatickým ukládáním, občas způsobující chybné uložení velikých souborů
 • opravena chyba, občas způsobující při selektivním tisku (např. „vytisknout tuto stránku“) vytištění celé úlohy, pokud je cílovou tiskárnou pdfFactory
 • zrušeno zobrazení nadbytečných položek kontextové nabídky „vytisknout tuto stránku“ a „vytisknout vybrané stránky“ v případech, kdy jsou stránky a listy totožné (Bypass nebo 1 na list, jednostranně)
 • pokud je FinePrint v čase deinstalace nastaven jako výchozí tiskárna, nastaví deinstalátor FinePrint jako výchozí tiskárnu Windows zpět aktuálně zvolenou cílovou tiskárnu.
 • správně jsou nyní obslouženy situace, kdy je zahájeno odhlašování uživatele nebo vypínání systému zatímco je otevřeno okno FinePrint
 • opravena funkce proměnné , pokud je použita v pozadí, když je zapnuto oddělování úloh
 • "FinePrint 2 na Letter" je nyní nabízen jako volba formátu papíru v dialogovém okně pro nastavení vzhledu stránky v aplikacích (např. Word)

v6.05, 20. ledna 2009

 • seznam úloh se nyní automaticky zvětšuje nebo zmenšuje, když jsou přidávány nebo odebírány tiskové úlohy
 • znak ampersand (“&”) v přezdívkách tiskáren je nyní zobrazován správně
 • podpora Windows 7
 • textové toky mohou být nyní delší než 255 znaků
 • (Server Edition) záhlaví jsou nyní korektně propagována na klientské stanice, když je zatržena volba "Kopírovat záhlaví na všechny klienty", po zobrazení dialogového okna Předvolby tisku
 • (Server Edition) vylepšena propagace nastavení předvoleb tisku (např. velikost papíru, "Nezobrazovat dialogové okno") ze serveru na klienty

v6.04, 27. října 2008

 • opraveno zobrazení bitových map s RLE kompresi
 • přidána volba "V odstínech šedi" v kartě rozvržení
 • opravena funkčnost navigačních kláves (Page Up, Page Down, Home, End, nahoru, dolů, vlevo, vpravo) ve zvětšeném náhledu
 • odstraněn výskyt občasných havárií při vyřezávání a vkládání stránek
 • (jen Server Edition) opraveny občasné problémy při pokusu běžných uživatelů o aktualizaci na novější verzi produktu

v6.03, 25 září 2008

 • uvolněny mezinárodní jazykové verze programu
 • odstraněny problémy se zobrazením v dialogovém okně Předvolby tisku
 • odstraněny problémy se zobrazením v dialogovém okně Zásobníky (panel Formuláře)
 • položky dialogových oken mají nyní správnou velikost při 120 dpi a dalších rozlišeních obrazovky
 • stisk kombinace kláves Ctrl-V již nezpůsobuje havárii programu, pokud nebyly dříve do schránky vyjmuty žádné stránky
 • ovládací prvek "Kopie" je již nyní správně zobrazen nebo skryt, pokud volíte mezi nastavením Zobrazit vše nebo vlastním nastavením zobrazení
 • Stisk tlačítka PDF (je-li instalován pdfFactory) již nezpůsobuje nechtěné zrušení nastavení oboustranného tisku nebo tisk na nesprávnou tiskárnu

v6.02, 26 srpna 2008

 • odstraněna chyba CFpFile Error 7, ke které občas docházelo při použití vložených nebo Symbol písem
 • zaškrtnutím volby "Umožnit řazení stránek zprava doleva v panelu Rozvržení" v dialogovém okně Nastavení nyní rovněž dojde k odpovídajícímu nastavení v dialogovém okně pro úpravu vhledu a zobrazení zaškrtávacího pole "Zprava doleva"
 • odstraněna chyba při operaci Uložit jako, kdy občas výstupní JPEG soubor neobsahoval správné barvy
 • odstraněna chyba způsobující havárii programu, ke které občas docházelo při pokusu o zobrazení dialogového okna FinePrint (při tisku nebo z dialogového okna Předvolby tisku)
 • zvětšeno dialogové okno Předvolby tisku, aby již nedocházelo k oříznutí panelu Formuláře.
 • ovládací prvek "Oboustranně" je nyní správně deaktivován při výběru rozvržení typu Brožura, protože při tomto typu rozvržení je tisk vždy oboustranný
 • (jen Server Edition) odstraněny občasné problémy s komunikací způsobující neviditelnost jiných FinePrint serverů v panelu Licencování
 • (jen Server Edition) nové tlačítko "Konfigurace…" v panelu Licencování, umožňující snadnou konfiguraci instalace FinePrint na více serverech

v6.01, 1. srpna 2008

 • podpora formulářů dle zásobníků papíru
 • zaškrtávací pole "Oboustranně" je nyní při změně cílové tiskárny správně aktualizováno
 • při zaškrtnuté volbě "Zobrazit odstraněné stránky" nebo " Zobrazit odstraněné úlohy" již nejsou navíc tištěny prázdné stránky
 • ve stavovém řádku je nyní zobrazen počet listů, které budou vytištěny při rozvržení typu Brožura
 • opraveny problémy s překreslováním v uživatelském prostředí ovladače pod systémem Vista
 • (jen Server Edition) opraveny problémy s panelem Licencování, pokud jsou ve stejné síti nainstalovány FinePrint 5 Server Edition i FinePrint 6 Server Edition

v6.00, 16. července 2008

 • odstraněn problém se zobrazením v režimu uživatelského prostředí "Zobrazit vše", při změně volby oboustranného tisku
 • odstraněn problém se zobrazením panelu O programu v dialogovém okně Vlastnosti, ze složky tiskáren

Stáhnout zkušební verzi

V následujícím odstavci nabízíme ke stažení aktuální zkušební verzi programu FinePrint + verze archivní.

Po kliknutí na jeden z odkazů bude zahájeno vlastní stahování programu.

Stáhnout můžete tyto varianty programu

Koupit program

V následujícím odstavci jsou zobrazeny všechny varianty programu FinePrint, které prodáváme.

Po kliknutí na jeden z odkazů budete přesměrováni do našeho internetového obchodu obchod.mokry.cz.

Zakoupit můžete tyto varianty programu