Lokalizovaná verze pdfFactory 4 je již k dispozici