České prostředí pro Infix PDF Editor 5

Uživatelské prostředí programu Infix PDF Editor je od verze 5.10 i v češtině. Nastavení češtiny provedete v okně "Preferences" (menu File), záložka Spelling, položka "User interface language".

Na překladu návodu se ještě pracuje.