Insight Software

Insight Software Solutions

Macro Express

verze: 5.1.3.1, 8.10.2019
os: Windows
Vista/2008/7/8/2012/10/2016
cena: 1 099,00 Kč, 1 329,79 Kč vč. DPH

S pomocí Macro Express lze snadno vytvářet makra, která vám pomohou urychlit a automatizovat rutinní úkony, jako je otevření určitých webů, stahování souborů, psaní textů, odeslání pošty, apod. Při tvorbě maker vám pomůže řada průvodců.

Macro Express Pro

verze: 6.1.3.1, 7.10.2019
os: Windows
Vista/2008/7/8/2012/10/2016
cena: 1 538,00 Kč, 1 860,98 Kč vč. DPH

S pomocí Macro Express Pro lze snadno vytvářet makra, která vám pomohou urychlit a automatizovat rutinní úkony, jako je otevření určitých webů, stahování souborů, psaní textů, odeslání pošty, apod. Při tvorbě maker vám pomůže řada průvodců.