Vlastnosti a funkce programu Infix PDF Editor

verze: 7.5.1, 16.04.2020 • os: Windows XP/2003/Vista/7/8/10 • cena: 2 515,00 Kč, 3 043,15 Kč vč. DPH (od 2 515,00 Kč, 3 043,15 Kč vč. DPH)

Hlavní rysy

Snadná editace textu jako v běžném textovém editoru

Vkládání textů, tabulek, grafiky přes schránku (kopírovat/vložit)

Přidávání a náhrada obrázků

Výkonné vyhledávání a nahrazování textů, typů písma, barvy, ...

Hromadné vyhledávání a nahrazování ve více pdf souborech najednou

Virtuální tiskárna pro vytváření PDF souborů z libovolné aplikace

Snadná editace textu v libovolném PDF dokumentu

Pro editaci není potřeba konvertovat PDF dokument do jiného formátu

Rozložení stránek a grafiky je plně zachováno

Aplikace úprav je mnohem rychlejší než při nutnosti regenerace celého PDF dokumentu

Neocenitelný nástroj, pokud není k dispozici původní dokument

Všechny možnosti textového editoru…

Infix je jediný PDF editor nabízející snadno použitelné nástroje, na které jste zvyklí u textových editorů.

Tabelátory a odsazení

Zarovnání odstavců

Formátování odstavců

Tok textu přes sloupce a stránky

Standardní volby typu písma, velikosti, super/sub-script, podtržené nebo přeškrtnuté

Zvýraznění textu změněného jinými uživateli nebo při předchozích editacích

… plus všechny nástroje pro úpravu rozvržení

Opravdu efektivní PDF editor musí nabízet vedle základních možností pro editaci textu rovněž nástroje pro práci s grafikou a sofistikovanými typy rozvržení, které jsou možné u PDF souborů.

Přesun, změna měřítka, rotace, grafiky a snímků

Změna barev (výplně a čáry) a tloušťky čar

Palety barev CMYK, RGB, HSB a šedé, odpovídající standardům

Odstraňování, vkládání a změna pořadí stránek

Kopírování objektů mezi stránkami a dokumenty

Slučování PDF dokumentů

Seskupování, zarovnávání a změna uspořádání objektů

Tvorba a manipulace s ořezovými cestami (clip path)

Náhrada a import snímků

Tvorba nových textových oken

Linkování textových oken pro tvorbu složitějších textových toků

Výkonné vyhledávání a nahrazování

Infix umožňuje bezproblémové vyhledávání a nahrazování v libovolném PDF dokumentu. Usnadňuje tak například změnu obsahu záhlaví nebo paty dokumentu, názvů produktů, firemní adresy apod.

Vyhledávání a náhrada textu, typů písma, barvy nebo velikosti textu a jejich kombinací

Možnost omezení rozsahu stránek pro vyhledávání (rozmezí čísel, sudé nebo liché)

Zobrazení seznamu všech výskytů s využitím funkce „Find All...“

Hromadné vyhledávání a nahrazování

(pouze professional )Infix rovněž podporuje vyhledávání a nahrazování ve více souborech. Jen několika stisky myši můžete najednou zpracovat tisíce dokumentů, ve vybraných složkách podsložkách nebo zvolených individuálně.

Stáhnout zkušební verzi

V následujícím odstavci nabízíme ke stažení aktuální zkušební verzi programu Vlastnosti a funkce programu Infix PDF Editor + verze archivní.

Po kliknutí na jeden z odkazů bude zahájeno vlastní stahování programu.

Stáhnout můžete tyto varianty programu

Koupit program

V následujícím odstavci jsou zobrazeny všechny varianty programu Vlastnosti a funkce programu Infix PDF Editor, které prodáváme.

Po kliknutí na jeden z odkazů budete přesměrováni do našeho internetového obchodu obchod.mokry.cz.

Zakoupit můžete tyto varianty programu