Pravidla tohoto fóra

No replies
admin
Offline
Joined: 14.11.07 20:14
Pravidla tohoto fóra

1. Žádný warez
Příspěvky, které budou obsahovat nelegální obsah nebo odkazy na stránky s nelegálním obsahem a to včetně odkazů na plné verze programů, odkazů na sériová čísla (nebo přímo sériová čísla) k programům, nabídek na zaslání těchto programů a sériových čísel
budou smazány a autor příspěvku bude bez milosti vykázán z fóra. Stejné podmínky platí i pro uživatele, kteří na tomto fóru budou žádat výše zmíněný nelegální obsah.

2. Reklama
Reklamní příspěvky nebo jiné pokusy o propagaci výrobků, programů, webových stránek apod. budou smazány.

3. Vulgarismy a nadávky
Nepoužívejte neslušné nebo nevhodné výrazy, nenadávejte v příspěvcích. Vše lze přece vyjádřit i slušnou formou.

4. Používejte Hledat
Dříve než vložíte nové téma použijte tlačítko "Hledat" a ověřte si, zda-li se již daná věc na fóru neřešila.

5. Nekonkrétní témata
Nezakládejte nesmyslná a nic neříkající témata, ale zkuste váš dotaz co nejlépe charakterizovat.

Uživatelé, kteří nebudou dodržovat tyto pravidla budou vykázání z fóra (ban), případně jim bude uděleno zvláštní hodnocení (Varování).