pdfFactory Pro 4 - doplňování textových a grafických poznámek do pdf souborů (od v4.50)

No replies
admin
Offline
Joined: 14.11.07 21:14
pdfFactory Pro 4 - doplňování textových a grafických poznámek do pdf souborů (od v4.50)

PDF soubory vytvořené v pdfFactory Pro lze nyní doplňovat poznámkami v textovém i bitmapovém formátu.

K vytvoření textové poznámky vyberte "T" kursor, klikněte myší kdekoliv na stránku dokumentu a napište požadovaný text poznámky. Kliknutím při stisknuté klávese Ctrl nastavíte formátování shodné s okolním textem.

Textovou poznámku lze vytvořit i vložením textu ze schránky – stačí kliknout pravým tlačítkem na stránku dokumentu a z nabídky vybrat položku Vložit.
    
Pro vložení bitmapy zkopírujte bitmapu do schránky z pdfFactory nebo jiné aplikace, klikněte pravým tlačítkem na stránku dokumentu a z nabídky vyberte Vložit.

Vlastnosti textové nebo bitmapové poznámky lze editovat kliknutím pravým tlačítkem a výběrem položky z nabídky. Text textové poznámky lze editovat po kliknutí uvnitř poznámky.
    
Přesunout poznámku lze přetažením prostřednictvím myši, nebo výběrem poznámky a posunem prostřednictvím kurzorových kláves. Ke změně velikosti poznámky, poznámku vyberte a potáhněte myší jeden z úchopů. Změna velikosti poznámky je rovněž možná stiskem klávesy Shift nebo Ctrl v kombinaci kurzorovými klávesami.
    
Poznámky lze smazat (Del), vyjmout (Ctrl-X), zkopírovat (Ctrl-C) a vložit (Ctrl-V).

Pro používání bitmapy jako podpisu nebo iniciálů, klikněte pravým tlačítkem na bitmapu a zvolte „Uložit jako podpis“ nebo "Uložit jako iniciály". Váš podpis nebo iniciály lze potom do PDF souboru vkládat kliknutím pravým tlačítkem na stránku a výběrem položky "Podpis" nebo "Iniciály". Jako iniciály lze rovněž ukládat textové poznámky.
    
K pohybu mezi textovými a bitmapovými poznámkami lze použít kláves Tab a Shift-Tab