KB: Elektronický podpis PDF souborů v pdfFactory

No replies
ludek
Offline
Joined: 18.11.07 8:34
KB: Elektronický podpis PDF souborů v pdfFactory

pdfFactory bohužel zatím neumí podepsat vytvořený PDF dokument elektronickým podpisem. Proto Vám doporučujeme použít následující free programy na podepsaní již existujícího PDF souboru.

FreePDFSign - http://www.yan.cz/freepdfsign/
JSignPdf - http://jsignpdf.sourceforge.net/
PortableSigner - http://portablesigner.sourceforge.net/

Tyto programy umožňují podepsat PDF dokument pomocí jednoduchého uživatelského rozhraní, kdy zvolíte vstupní a výstupní PDF soubor, soubor s podpisem a heslo k podpisu. JSignPdf podporuje i časová razítka.

JSignPdf a PortableSigner navíc umí pracovat i z příkazové řádky. Tohoto se dá využít k integraci s pdfFactory. pdfFactory nastavíte tak, aby se nezobrazovala standardní pdfFactory obrazovka. Místo toho nastavíte pdfFactory tak, aby se bude po vytvoření PDF spouštět program JSignPdf/PortableSigner (parametr %1 bude nahrazen celým jmenem vytvořeného PDF souboru).

Programy vyžadují Java runtime. Pokud ho ještě nemáte nainstalovaný, můžete si ho zdarma stáhnout např. z http://java.com/en/download/manual.jsp.

Luděk Mokrý
Mokry Systems, s.r.o.